Význam spin-off
Čo znamená spin-off? Tu nájdete 6 významov pre slovo spin-off Význam k slovu spin-off môžete pridať aj vy

1

2   0

spin-off


vyèlenenie, odèlenenie, delimitácia, ved¾ajší produkt - napr. odèlenenie èasti podniku alebo civilná inovácia ako dôsledok vojenského výskumu
Zdroj: zary.sk

2

2   0

spin-off


Formát, pochádzajúci z iného formátu. Vzniká v situácii, keď sa v konkrétnom titule objaví prvok, ktorého potenciál sa javi z hľadiska diváckeho ohlasu ako silný a televízna spoločnosť sa rozhodne venovať mu priestor vo vlastnom formáte. Samotný "prvok" môže predstavovať postavu, činnosť, situáciu. (Napríklad reality show Mojsejovci sú sp [..]
Zdroj: medialne.etrend.sk

3

1   0

spin-off


sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie ("materskej" firmy). Takouto primárnou organizáciou môže byť aj vysoká škola. Zároveň však platí, že primárna organizácia si zachováva spravidla dominantný vplyv na činnosť novo založenej organizácie. Spin offs, k [..]
Zdroj: cmagroup.sk

4

1   0

spin-off


(spin-offs sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej činnosti alebo… )
Zdroj: euroekonom.sk

5

0   0

spin-off


vedlejší produkt , spina bifida
Zdroj: slovnik.sukvos.com

6

0   1

spin-off


Spin-off (alebo spinoff) je v médiách rozhlasový program, televízny program, videohra, film alebo literárne dielo odvodené z jednej alebo viacerých už existujúcich diel, ktoré sa zameriava najmä na je [..]
Zdroj: sk.wikipedia.org

Pridajte význam k spin-off
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< spillover spokesman >>
Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam