Význam blackout
Čo znamená blackout? Tu nájdete 5 významov pre slovo blackout Význam k slovu blackout môžete pridať aj vy

1

1   1

blackout


výpadok, prerušenie elektrického prúdu; zatemnenie; strata vedomia - v televízi úplné vypadnutie svetla; v rozhlase a v televízii, prípadne poèas moderovania rozlièných udalostí zajakávanie sa alebo trápne mlèanie hlásate¾a, moderátora a pod.
Zdroj: zary.sk

2

1   1

blackout


  celkový výpadok blank
Zdroj: klasici.sk

3

1   1

blackout


zatemòující , (adj:) blackout
Zdroj: slovnik.sukvos.com

4

1   1

blackout


ztráta vìdomí , (n:) , (pøechodná) blackouts
Zdroj: slovnik.sukvos.com

5

1   3

blackout


efekt spomaleného života ba až smrti, zdanlivo vymreté mestá z rozličných príčin
anit - 7. apríl 2020

Pridajte význam k blackout
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< black market blackboard >>
Slovnik.one je slovník, ktorý tvoria ľudia ako vy a my.
Prosím, prispejte a pridajte slovo. Vítané sú slová všetkých druhov!

Pridať význam