Význam above-the-line cost
Čo znamená above-the-line cost? Nižšie nájdete jeden význam pre slovo above-the-line cost Význam k slovu above-the-line cost môžete pridať aj vy

1

0   0

above-the-line cost


nadlinkové výdavky - akéko¾vek výdavky výroby reklamy, ktoré sú konkrétne vymenované v rozpoète; na rozdiel od podlinkových výdavkov, ktoré v rozpoète namajú svoje osobitné položky - below-the-line cost
Zdroj: zary.sk

Pridajte význam k above-the-line cost
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< above the line above the fold >>