Význam ABM
Čo znamená ABM? Nižšie nájdete jeden význam pre slovo ABM Význam k slovu ABM môžete pridať aj vy

1

0   0

ABM


account based marketing: klientsky, zákaznícky marketing - strategický prístup k podnikate¾skému (B2B) marketingu, pri ktorom organizácia posudzuje a vyberá dôležitých potenciálnych alebo skutoèných k¾úèových zákazníkov a pristupuje k nim ako k jedineènému trhu; key account marketing
Zdroj: zary.sk

Pridajte význam k ABM
Počítač slov:
Meno:
E-mail: (* voliteľné)

<< abandonment rate above-market pricing >>